LANPhone - Ayarlar
 
LANPhone Grubu
• Kullanıcı Adı: Diğer kullanıcıların listelerinde görünecek olan isimdir. En çok 16 karakter uzunluğunda olabilir. Sadece karakter içerebilir.
• Grup Adresi: Buraya özel kullanımlara ayrılmış çoklu yayın adresi aralığından bir IP adresi girilmelidir. [224.0.1.0 , 238.255.255.255]
• Grup Portu ve Alım Portu: 0 ile 65535 arasındaki tüm değerler girilebilir. Ancak genelde kullanımda olma ihtimali düşük olan [50000 , 65535] aralığındaki değerler tercih edilmelidir. Bir LANPhone grubunun diğer LANPhone gruplarından izole edilebilmesi için hem grup adresinin hem de grup portunun farklı seçilmesi gerekir.

Görünüm
• Doğrultu: Doğrultu için 'Varsayılan', 'Dikey' ve 'Yatay' olmak üzere 3 seçenek mevcuttur. Bu seçenekler programın ekranda hangi doğrultuda gösterileceğini belirler. 'Varsayılan' seçeneği, doğrultunun yerçekimi sensörüne göre(eğer aktif edilmişse) otomatik olarak değiştirilmesini sağlar. 'Dikey' ve 'Yatay' seçenekleri doğrultuyu sabitler.

Ses
• Örnek Başına Bit: Ses örneklenirken örnek başına kullanılacak bit sayısını ayarlar. Android işletim sistemli cihazlar 16 bitlik sesi destekler. Ancak 8 bitlik ses tüm cihazlar tarafından desteklenmemektedir. Bu yüzden varsayılan seçenek 16dır.
• Örnekleme Frekansı: Sesin hangi örnekleme frekansı ile örnekleneceğini belirler.
Not: Bu değerler, tasarlanan LANPhone protokolü gereğince cihazın karşı tarafa aktaracağı değil, karşı taraftan bekleyeceği sesin niteliklerini belirler. Ayrıca değerler yükseltildikçe sesin kalitesi ve aynı zamanda anlık olarak aktarılması gereken verinin boyutu artar.
• Çıkış Kanalı: Sesin verileceği kanalı ayarlar (hoparlör veya kulaklık). Tüm Android sürümlerinde çalışmayabilir.

Görüntü
• Kamera: Bu kısımda cihazda bulunan kameralar ve konumları(önde/arkada) listelenir. Eğer görüşme anında karşı tarafa görüntü aktarılması isteniyorsa bu kameralardan biri seçilmelidir.
• Saniye Başına Kare Sayısı: Cihazın her saniye karşıya aktaracağı görüntü sayısını belirler.
• Görüntü Kalitesi: 10,20...100 seçeneklerinden biri seçilir. Bu seçenekler görüntünün kalitesini belirler. Ses ayarlarında olduğu gibi bu değer ne kadar yüksek seçilirse, görüntü kalitesi ve anlık olarak aktarılması gereken veri miktarı o kadar artar. (Değer arttırıldıkça görüntünün sıkıştırılma miktarı azalır.)

Diğer Ayarlar
• Zaman Aşımı Süresi: Aramalara cevap verilmediğinde, zil sesinin en çok kaç saniye boyunca çalınacağını belirler. Bu süre geçtiğinde yanıt verilmezse, karşı tarafa yanıt olmadığını belirten bir kod gönderilir.

Ayarlar değiştirildikten sonra program yeni ayarları uygulamak amacıyla kendini yeniden başlatır.

 
Turkish | English