Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Güncelleme (25 Temmuz 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (398)

Mustafa
Yanıtla
01 Ekim 2018 Pazartesi, 18:33
#367

Merhabalar.
Öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız için çok teşekkür ederim.
AB Projelerinin durumu net değil gibi görünüyor; evet yönetmelikte "...Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz..." diyor ama Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri dışında pek çok AB proje tipi var. Mesela bir KA2 projesinin akademik teşvikte bir puan değeri var mı? Bir de yine bu konuda "AR-GE niteliğini haiz" ifadesi hangi projeleri kastederek yazılmış ve bunun böyle olup olmadığına kim karar verecek?
Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
01 Ekim 2018 Pazartesi, 22:36
#368

Bu tip kararlar komisyonlara kalacak gibi görünüyor.

Özgür
Yanıtla
02 Ekim 2018 Salı, 15:40
#369

Hocam merhabalar. Geçen sene yer aldığım Uluslararası destekli projeden 30 puan alıyordum. Malum bu sene 20'ye düştü. Fakat, projeyi tek başına hesapladığımda 4 puan veriyor. Bu doğru mudur? Uluslararası bir projeden Araştırmacı olarak maksimum alabileceğim puan bu mudur?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
08 Ekim 2018 Pazartesi, 19:33
#370

Evet hocam, öyle görünüyor. Araştırmacılara oradaki oranın yarısı kadarı (%20) verildiği için çok düşüyor.

Tamer
Yanıtla
03 Ekim 2018 Çarşamba, 14:47
#371

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayımlanan ISNB numarası olan ders kitabı Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap statüsüne girer mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
08 Ekim 2018 Pazartesi, 19:34
#372

Bilmiyorum hocam, sanmıyorum.

defne
Yanıtla
03 Ekim 2018 Çarşamba, 20:01
#373

Sayın hocam, öncelikle bizi büyük bir zahmetten kurtardığınız için teşekkür ederim. 2014 yılında yayına başlamış olan bir dergi 5 yıl şartını sağlamakta mıdır? Bir de dergiparka kayıtlı bir dergi hangi kategoriye girmektedir? Teşekkürler

Arda Özen
Yanıtla
04 Ekim 2018 Perşembe, 18:57
#374

Tr dizin dergilerde dil editörlüğü puan alır mı? Editör kurulu üyeliği olarak değerlendirilir mi? Emeğinize sağlık iyi çalışmalar dilerim. Doçentlik için de bir program yaparsanız sevinirim.

BÜŞRA
Yanıtla
05 Ekim 2018 Cuma, 16:23
#375

Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sekreteryası puan almıyor mu hocam? Araştırma Görevlisi için soruyorum, teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
08 Ekim 2018 Pazartesi, 19:35
#376

Almıyor hocam. Böyle bir faaliyet türü yok listede.

Akademisyen
Yanıtla
08 Ekim 2018 Pazartesi, 10:18
#377

Bu hizmetiniz için size minnettarız.
Ulusal veya uluslarası kongre, sempozyum düzenlemeye herhangi bir teşvik verilmediği görülmektedir. Doğru mudur?
İlginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
08 Ekim 2018 Pazartesi, 19:36
#378

Faaliyet türleri arasında yok hocam, doğrudur.

serap gürce
Yanıtla
09 Ekim 2018 Salı, 18:19
#379

Hocam merhabalar, yayınları yazarken toplam kaç kişi ile yapıldığı soruluyor. Örneğin ben bir hoca arkadaşımla makale yazdım. Yani toplam 2 kişiyiz. Kendim de dahil olarak 2 kişi mi yazacağım yoksa kendimi yazmayıp sadece benim dışımda kalan yazar sayısını mı yazacağım teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Ekim 2018 Çarşamba, 23:48
#380

Evet hocam, siz de dahil toplam kişi sayısını girmelisiniz.

Vatandaş
Yanıtla
09 Ekim 2018 Salı, 23:49
#381

Allah rızası için biri bu alan indeksleri ve/veya alan indekste taranan dergileri tanımlayabilir mi? Sadece bulabildiğim Ankara Üniversitesi Senato kararı. Ne YÖK'te ne UAK'ta nede ULAKBİM'de Alan indeksleri net bir şekilde tanımlanmamış. Bulan, bilen varsa link atabilir mi?

hamza
Yanıtla
10 Ekim 2018 Çarşamba, 11:05
#382

Akademik teşvik bitmiştir.
1. projeye 20
2. araştırmaya 15
3. tasarıma 15
4. ödüle 20 limiti getirilmiş. yani diyor ki bunları YAPMA.
Yapacağız kardeşim. verip vermemesi önemli değil. moral bozması iyi olmadı o kadar.
Emeğiniz için teşekkür ederim Hüseyin bey. çok istifade ettik.
saygılar

ALİ TÜRK
Yanıtla
10 Ekim 2018 Çarşamba, 22:50
#383

Hocam elinize sağlık teşekkür ederim. uluslararası bir kongrede sunulan aynı günde iki bildiri sunulsa özet ve tam metin olarak yayınlansa ikisine de puan verilir mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Ekim 2018 Çarşamba, 23:49
#384

Teşekkürler hocam. Bildirilerin aynı kongrede sunulmasını kısıtlayan bir ifade hatırlamıyorum.

Hakan
Yanıtla
11 Ekim 2018 Perşembe, 10:41
#385

Merhaba,
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinden yararlanabilmek için derginin en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürütmesi gerekli midir? Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler hangi faaliyet türü ve faaliyet üzerinden değerlendiriliyor?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 15:39
#386

Ulusal makalelerin yayınlandığı dergilerin, henüz kimsenin kapsamını net olarak bilmediği "alan endeksleri" veya ULAKBİM TR Dizin tarafından taranması gerekiyor.

Özbilen
Yanıtla
11 Ekim 2018 Perşembe, 12:13
#387

Yeni akademik teşvik yönetmeliğindeki eksikler:
1) Projelerde, ARGE niteliği kanıtlanmış 30000TL üzeri bütçeye sahip BAP projelerine de belirli bir katsayıyla destek verilmelidir. Kalkınma ajansları gibi ARGE ve kalkınmayı birleştiren projelere de desteklemeler yapılmalı.
2) Projelerde Danışmanlıklara da katsayısı araştırmacıdan düşük olmak koşuluyla destek sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte hiç destek yok TÜBİTAK kaldırsın danışmanlığı.
3) Uluslararası Hakemlikler ülkenin bilim insanının tanınırlığı açısından değerlidir ve mutlaka azda olsa puan verilmelidir.
4) Patentte üst limit olmamalı. Çünkü patent sayımız nüfusa oranla az. AB de 4 lig içerisinde 3. ligdeki ülkeler sırasındayız. 
5) Ulusal kongre yayınlarına kesinlikle azda olsa destek verilmeli (ulusal kongre kalmadı memlekette) bunu herkes görüyorken neden teşvik verilmez anlamış değilim. Ulusal kongrelerde bilim kurulunca sözlü kabul edilen ve tam metni yayımlanan ve program dahilinde sunulan bildirilere puanlama yapılmalı.

Şükrü Serdar Balcı
Yanıtla
11 Ekim 2018 Perşembe, 13:49
#388

Sayın editör
Proje kapsamında BAP projelerinin 2018 akademik teşviğinde yer almadığını belirtmişsiniz. Bu sonuca nereden ulaştınız? Yönetmelikte "Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje" ifadesi yer almaktadır. Burada diğerden kasıt TÜBİTAK ve Avrupa birliği (H2020) haricindeki diğer kurumlardır. Bu kapsam Kamu yada özel üniversitelerdeki Bilimsel Araştırma Projelerini kapsamaktadır. Yönetmelikte üniversitelerde yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri hariç ifadesi mi bulunmaktadır?
Saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 15:41
#389

BAP projeleri, madde 7'de direkt olarak kapsam dışı bırakılmış:
"... yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri, ... değerlendirmeye alınmaz."

aysun
Yanıtla
11 Ekim 2018 Perşembe, 21:36
#390

Kaç konferans tam metin yayınlıyor ki :( Hoş zaten ödenek de yok,yurtdışı konferanslar da puanları da hayal!

Ege
Yanıtla
12 Ekim 2018 Cuma, 13:52
#391

Merhaba Hüseyin Hocam
Daha önce de yazmıştım dergi editörüyüm 4 sayı çıkarıyor isek faaliyet sayısını 4 olarak mı girmem lazım kafam karıştı.
Selamlar

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 15:43
#392

Yorumunuz gözümden kaçmış olabilir hocam.
Madde 7-(4): "Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır."

Emre
Yanıtla
12 Ekim 2018 Cuma, 21:36
#393

Akademik tesvik yok,akademik calisma da artik yok...

oğuz
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 00:39
#394

Hocam bu uygulama için çok teşekkür ederim. Artık sergilerden ve resim yarışmalarından alınan ödüllere puan verilmeyecek değil mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 15:58
#395

Sergiyi düzenleyen akademisyenin çalışma alanına bağlı hocam. Bir önceki yönetmelik yürürlükteyken, gösteri denemeyecek oldukça basit faaliyetler bile bu kategori altında değerlendirilmiş olacak ki, yeni yönetmelikte sadece güzel sanatlar alanında faaliyet yürüten akademisyenlerin sergi etkinliklerine puan verilmesi kararlaştırılmış. 

Akademisyen
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 16:53
#396

Hocam proje faaliyet türünde bir kaç yıl süren projeler her yıl için ayrı ayrı teşvike girilebilir mi? Sadece bittiği yıl mı esas alınır?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 21:42
#397

Bittiği yıl esas alınıyor hocam.

ayşe
Yanıtla
14 Ekim 2018 Pazar, 21:02
#398

13  sanat eseri yapar 13 yurtiçi karma sergiye katılırsanız 15 tam puanı alıyorsunuz. Oysa bireysel sergi açtığınızda en az 15-20 eser üretmelisiniz ve  7 sergi açmalısınız 140'a yakın eser. Üzerine, 30 puanı hak etmek için 1 AHCI'da taranan veya 5 ULAKBİM TR dizin, veya 4 ÜAK'nın tanımladığı alan endeksli dergilerde araştırma makalesi yapmalısınız.  Tümünü yapabilmek için iyi sanatçı olmak yetersizdir, iyi bilim insanı da olmanız, derslerinize ve öğrencilerinize sorumluluklarınızdan vazgeçmemeniz, sağlıklı, enerjik olmanız, uyumayı, yemek yemeyi, ailenizi, arkadaşlarınız terk etmeniz gerekir. 25 yıl, Ar-Ge projeleri, tebliğler, makalelerin yanında sergiler açtım, katıldım. Bir eserin çıkışının bir makaleden farksızlığını, birikiminiz varsa yazdığınız konuda bir bildirinin en az 6 ayda çıkacağını biliyorum, araştırma makalesinin 2-3 yılda. Gerçekten trajik.

 
 
Sayfa 68 sorgu ile 0.006 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy