Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Yöksis'in Puanlaması Hakkında

Bazı yorumlarda birkaç kısımda yöksisin farklı puanlar verdiği yazılmış. Yorumlardan anladığım kadarıyla yöksiste farklı puanlar alınmasına sebep olan ilk şey, kullanıcının burada alan bilgisini seçmemesi / yanlış seçmesi. A2 ve A4 alanları pekçok faaliyet türünde daha çok puan almakta. Bunun dışında, yönetmelikte "...paylaşım oranı belirtilmemiş faaliyetler için oran/kişi sayısı dikkate alınır..." şeklinde bir ifade olsa da, önceki değerlendirmelerde de bu seneki yöksis puanlamasında da atıf puanları kişi sayısına bölünmüyor (yeni yönetmelikte atıf puanlarının kişi sayısına bölünmeyeceği özellikle belirtilmiş). Bu nedenle araştırma, tasarım ve ödül puanları da bu sayfada kişi sayısına bölünmüyordu. Sayfa, bu üç faaliyet türündeki puanların kişi sayısına bölüneceği şekilde güncellendi...


Güncelleme (25 Temmuz 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (678)

Yağız
Yanıtla
10 Ocak 2019 Perşembe, 01:39
#659

Hüseyin hocam peki tezimize yapılan atıfları kullanabiliyormuyuz

Muhammet
Yanıtla
10 Ocak 2019 Perşembe, 23:43
#660

Merhabalar Hüseyin Bey,
Yoksis'te editorial board üyeliği sadece 1 dergi için girilebiliyor. Burada birden fazla girilebiliyor. Bu konuda bir hata mı var acaba?

seda
Yanıtla
10 Ocak 2019 Perşembe, 23:47
#661

Alan endeksleri için üak'a gönderme yapılmıştır. Doçentlik başvurularında sosyal bilimler için alan endeksi ISI ve SCOPUS'dur. Bunun dışındakiler diğer uluslararası endekslerdir. Diğer alanları bilmiyorum. Emeğinize sağlık, harika yazılım. aplikasyonu da güncellerseniz süper olur.

Nazmi
Yanıtla
11 Ocak 2019 Cuma, 00:50
#662

Merhaba,
Gerçekten elinize sağlık. Ben ödül konusundaki hesaplamayı tam anlayamadım maalesef. Yönetmelikte her oran için ilişkili ve geçerli olabilecek (ör: k) katsayılar yazılmış ama ödüllerde böyle bir katsayı belirtilmemiş. Tahminimce ödül puanı da kişi sayısına bölünmekte. Hem sizin uygulamanızda hem de YÖKSİS sisteminde "yurtiçi kamu kurumundan alınan", bir kişinin isminin olduğu bir ödül için sistem 4 puan veriyor. Yönetmelikteki tabloya göre ise puanı 20 olmalı sanıyorum. Acaba ben bir noktayı mı atlıyorum?

Halil
Yanıtla
12 Ocak 2019 Cumartesi, 11:09
#663

Merhabalar hizmetiniz için teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı SCIE dergilerin kaç puan olduklarını nasıl hesaplıyoruz. Dergi puan listeleri bir yerlerde varmıdır? Örneğin  Digital investigation  (elsevier) teşekkürler

Ihsan karaboga
Yanıtla
13 Ocak 2019 Pazar, 15:14
#664

Sayın hocam,
Alan indeksi bir yayınımı listeden çıkardım, henüz 4 yıllık  bir dergi olması sebebi ile. Acaba beş yıl şartı hem alan indeksi hem uluslarararası yayın için mı geçerli yoksa sadece uluslararası yayın için mı geçerli?

Ihsan karaboga
Yanıtla
13 Ocak 2019 Pazar, 15:16
#665

Hocam 5 yıl şartı alan indeksi için de gecerli midir?

Mustafa
Yanıtla
13 Ocak 2019 Pazar, 18:45
#666

Hocam tekrar teşekkürler, bir sorum daha olacak. ÜAK Ekim Sosyal Bilimler 2018 kriterlerine göre Alan endeksleri=ISI Database ve SCOPUS olarak tanımlanmış ancak bunun dışındakiler için de 1.bölümün d. bendinde "Bu maddenin b. bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan..." diye bir tanım var ve anlaşılan EBSCO vb. indeksler kastediliyor.Şimdi bu ifadeye göre bunlar da "alan endeksi" olarak tanımlanmış olmuyor mu? O halde bunlara kaç puan verilecek?

humeyra
Yanıtla
13 Ocak 2019 Pazar, 23:18
#667

Hocam merhaba, uluslararası bir kongrede sözlü  olarak sunulan (tam metin olarak gönderdiğimiz) bir çalışmamız konferans bildiri kitapçığında değil anlaşmalı olduğu bir alan indeksli dergide basıldı. Şu anki şartlarda hem yayın kapsamında hem de tebliğ kapsamında değerlendirebilir miyiz bu çalışmayı? Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

ismet
Yanıtla
14 Ocak 2019 Pazartesi, 15:52
#668

Hocam, elinize ve emeğinize sağlık. Çok faydalandım.

Sah
Yanıtla
15 Ocak 2019 Salı, 15:38
#669

Hocam iyi gunler
Kongre sozlu sunumları supplement olarak indeksli dergide basıldığında bunu nerede kullanabiliriz
Makalede kısa makale veya özet kısmında mı veya sadece tebliğ kısmında mı

Ada
Yanıtla
15 Ocak 2019 Salı, 23:41
#670

Merhaba Hocam, Tubitak yurtdisi arastirma bursu almistim 30 ham puan veriyor net 15. Bu kadar buyuk farkin nedeni nedir? Yanlis yerden mi basvuru yaptim, tesekkurler

Bilal
Yanıtla
17 Ocak 2019 Perşembe, 11:46
#671

Merhabalar, Öncelikle elinize ve emeğinize sağlık. Bir sorun olacaktı. Gerçekleştirilen uluslararası bir sempozyum ya da kongrenin bildiriler özet kitabının editörlüğü değerlendirmeye tabi olur mu? Yönetmelikte net bir şey göremedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

tugba
Yanıtla
17 Ocak 2019 Perşembe, 14:25
#672

merhaba. uluslararası tebliğ için 5 farklı konuşmacı şartı aranıyor. bu 5 farklı konuşmacının sunum yapmış olması ve program kitabında adının olması şartı var mı? yoksa sadece bilim kurulunda isimlerinin olması yeterli mi? ispat için kongrenin web sayfasındaki … ülkeden katılım olmuştur yazısı da ispat için yeterli olur mu?

Seda
Yanıtla
17 Ocak 2019 Perşembe, 16:07
#673

Merhabalar, SCI dergide basılmış bildiriler özet makale olarak kabul edilmekte midir? Eğer kabul edilmiyorsa özet makalenin kapsamı nedir?

ali
Yanıtla
21 Ocak 2019 Pazartesi, 14:25
#674

Merhaba Hocam,
Ocak 2019 zamlarıyla güncellendi mi acaba buradaki rakamlar? Teşekkürler emeğiniz için.

fatma güneş
Yanıtla
21 Ocak 2019 Pazartesi, 20:45
#675

Yeni teşvik puan hesaplamasında, Türkiye'de uluslararası kabul edilen yayın evinde türkçe yayınlanan kitap çevirisini yapmak ve bu çevirinin editörü olmak puan getiriyor mu...

emirhan
Yanıtla
24 Ocak 2019 Perşembe, 09:48
#676

Merhaba hocalarım, daha önce senatonun yökün yönetmeliğine artı olarak bi şart koyamayacağını, bu durumda itiraz ederek geriye dönük ödeme aldığını bi hocamızdan duymuştum. Bu konuda bilgisi olan var mı? hangi adımları inceleyeceğimiz konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Ertan balta
Yanıtla
27 Ocak 2019 Pazar, 16:50
#677

Hesaplanan ücret 2019 ocak katsayısına goremi

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ocak 2019 Pazar, 19:58
#678

Başvuru döneminde çok fazla soru yazıldı ve bir yerden sonra ipin ucu kaçtı, tek tek yanıt yazamadığım için üzgünüm.
Hesaplamayı 2019 zamlarından sonra güncelleyemedim henüz. İlk fırsatta güncelleyeceğim...

 
 
Sayfa 56 sorgu ile 0.008 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy