Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Güncelleme (25 Temmuz 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (346)

Çağla
Yanıtla
07 Eylül 2018 Cuma, 14:51
#313

kendimize yaptğımız atıfları kullanabiliyor muyuz? yönetmelikte bununla ilgili bir ibare göremedim

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 22:08
#314

Bu yönetmelikte de geçiyor. Yazarların kendi yayınlarına yaptığı atıflar kapsam dışı.

Mustafa
Yanıtla
08 Eylül 2018 Cumartesi, 10:41
#315

Merhabalar. Şu anda sistemde ünvana göre puanlama değişmiyor. Safari ve Opera'da öyle oluyor en azından.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 22:10
#316

Evet, bu bir hata değil. Puanlara uygulanan unvan katsayıları kaldırıldı. Unvan, sadece puan karşılığında alınacak teşvik miktarını etkiliyor.

Emel
Yanıtla
08 Eylül 2018 Cumartesi, 19:34
#317

Makalenin doi numarası ile yayınlanması yeterli olurmu

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 22:23
#318

Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için basılmış olması veya online ortamda yayınlanmış olması gerekiyor.

Kübra
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 09:12
#319

Sayfa için teşekkürler. Ancak yeni yönetmelikde o kadar çok muğlak şeyler varki? Mesela Sosyal beşeri Bilimlerde hangi dergiler ÜAK tarafından kabul edilen alan indexlerine girer belli değil? İsam sobiad, EBSCO da taranan dergiler alan indexli sayımayacak mı? Bir de  Uluslararası kitap ve kitap bölümü için "Yüksek Öğretim Kurulunun senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası yayınevi" şartı var. Bu durumda Üniversitesi senatosu Aralık sonuna kadar kabul edeceği uluslararası yayınevleri ile ilgili karar almak zorunda mı? Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 22:11
#320

Bu hususlar başvuru dönemine kadar netlik kazanır muhtemelen.

scofield
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 13:02
#321

Merhaba Hocam,
Böyle bir program yaptığınız için ellerinize sağlık. 
SCI araştırma makale hesaplamasında bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.
Yönetmelikte madde-8 2. ve 3. bendine bakarsanız.
"Akademik faaliyet türü puanı=faaliyet oranlarıXadademik faaliyet türü şeklinde"
Sizin göstermiş oldupunuz örnek:
"Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan"

Yönetmeliğe göre bu hesap Akademik faaliyet türü puanı SCI araştırma yayını için=0.8 x 0.4 x 60=19.2 puan ve bu puanlarında toplamı Yayınlar için 30 puanı geçemez toplam faalliyetlerde 100 puanı geçemez şeklinde anlıyorum.

Aksi taktirde hesaplamalar çok farklı olur 5 tane makalesi bile olan zar zor yayın teşvikini doldurabilir diye düşünüyorum.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Eylül 2018 Pazar, 22:14
#322

Önceki yönetmelikte de tabloda oranlar verilmişti ve hesaplamayı bu şekilde yapıyorduk. O zamanlar katsayılar daha yüksek olduğu için şimdiki puanlar herkese az geliyor. Ama hesaplama bu şekilde tarif edilmiş.

merve
Yanıtla
10 Eylül 2018 Pazartesi, 13:25
#323

Merhabalar, tasarım puanı yönetmelik tablosunda katsayısı 15 puan görünürken, hesapla dediğimde tek kişi yaptığım bir tasarım için 2,25 puan gösteriyor. Anlamadığım bir yer mi var acaba?

faruk
Yanıtla
11 Eylül 2018 Salı, 09:59
#324

Elinize sağlık hocam, çok faydalı bir program olmuş; teşekkürler.

Volkan
Yanıtla
11 Eylül 2018 Salı, 13:37
#325

Eski yönetmelikte ünvanımın etkisiyle 80 olacak yayın puanım (30 luk kısmını kullanabildiğimi biliyorum) bu yönetmelikte 10.8 e düşüyor. Teşvik verilmemesi üzerine güncellenmiş bir yönetmelik.

Leyla Şen
Yanıtla
11 Eylül 2018 Salı, 14:51
#326

Hüseyin bey elinize emeğinize sağlık. 4 farklı uluslararası dergide editör kurulu üyeliğim var. Sanırım dördünü de kullanabilirim. Yönetmelikte........"...sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır"ifadesi ne anlama gelmektedir. Bu dergilerin özellikleri belirtilmemiş. Makale yayını için gerekli özellikler mi aranmaktadır. 5 yıldır yayınlanıyor olmak vs.
zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 23:24
#327

Bu kısım tartışmalı gibi, daha önce de çok soruldu. Bir derginin birden fazla sayısı için birden fazla editörlük girilmemesi gerektiği kastediliyor diye düşünüyorum.

Volkan
Yanıtla
12 Eylül 2018 Çarşamba, 10:52
#328

Bence bu yönetmeliğin değerlendirmesinde bir sıkıntı var. Yani bu hesaplama yöntemine göre bir kişinin tebliğlerden 20 puan alması için 7 tane tam metinli tek başına sözlü sunum yapması gerekiyor. Böyle olması mantıklı mı sizce? 5 kişiyseniz vay halinize yılda 35 tane sözlü sunum gerekiyor ki 20 puan alınsın. Ben scofield ın yorumunda olduğu gibi hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.

ahmett
Yanıtla
13 Eylül 2018 Perşembe, 15:52
#329

Burada Avrupa Birliği Projeleri için bir destek yazmıyor?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 23:27
#330

Madde 7-2: "...kalkınma ajansları ve benzeri kurumların destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz..."

B. Cihad Bal
Yanıtla
14 Eylül 2018 Cuma, 02:00
#331

Hüseyin bey merhaba,
Öncelikle bu hesaplama aracı için teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık.
Benim sorum şu şekilde; Akademik teşvik yönetmeliğin 3-b maddesine göre; "Alan endeksleri: Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri ifade eder" şeklinde bir tanım bulunmaktadır. Ancak bu alan endekslerinin listesine ulaşamıyoruz. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 23:30
#332

Büyük ihtimalle önümüzdeki başvuru döneminden önce netleşir. Şimdilik doçentlik kriterlerinin belirtildiği bazı dokumanlarda geçen alan indeksleri için: ÜAK Alan Endeksleri

Barkas
Yanıtla
15 Eylül 2018 Cumartesi, 12:55
#333

Değerli hocam öncelikle böyle bir çalışma yaptığınız için teşekkür ederiz. Sizden bir ricamızda doçentlik puan hesaplama robotu üretmeniz  şimdiden teşekkür ederiz..

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 23:35
#334

Aklımda hocam, yapmaya çalışacağım.

cagatay
Yanıtla
15 Eylül 2018 Cumartesi, 23:16
#335

Atıf bölümünde "... yayınlanmış makalelerde atıf" kısmı "makalelere atıf"mı yoksa "makalelerden atıf" mı şeklinde olmalı. Düzeltilirse daha iyi olur gibi. Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 23:32
#336

Yönetmelikte nasıl geçiyorsa öyle yazmıştım hocam ama ikisi aynı kapıya çıkıyor zaten.

vatandas
Yanıtla
15 Eylül 2018 Cumartesi, 23:53
#337

Yeni hesaplama sisteminin özeti:  Para vermek istemiyoruz ....

Fatih
Yanıtla
16 Eylül 2018 Pazar, 17:03
#338

Maalesef saçma bir sistem getirilmiş durumda... Hadi herkes eşit değerlendirilsin diye 40 yıllık prof ile 2 yıllık araş.gör ü aynı kefeye koydun, Puana karşılık teşvik miktarını neden eşit tutmadınız diye sorarlar adama hak nerede? Ayrıca, SCI puanlamaları da maalesef alana göre özelleştirmelidir, benim çalıştığım alandaki en iyi dergiler SCI dahilindeki çok daha kötü bir dergi ile aynı sınıfta değerlendirilmektedir (ki bu durum kötüyü teşvik şeklini almış oluyor)... Dergi puanlarında kesinlikle alanlara göre çok detaylı çalışılıp puanlamaların güncellenmesi gerekmektedir. Kendi özelimde son 3 yıldır tüm teşviklerden tam puan civarı almış olmama ve bu sene de tam olmasa 60 -70 puan alacak olmama rağmen bu teşvik döneminde başvuru yapıp hakettikten sonra, dilekçe ile açıkça belirterek prof ve arş. gör. arasındaki hakkız yaklaşım yüzünden geri çekeceğim... Benzer tepkiler durumu düzeltmek için bir adımdır durumu beğenmeyen arkadaşlara açık çağrımdır. Hepinize iyi çalışmalar dilerim..

Okan
Yanıtla
19 Eylül 2018 Çarşamba, 23:38
#339

Değerli Hocam, emeğinize sağlık. Size tek sorum (aslında cevabını bilip duymak istemediğim) şu olacak. Üniversite Bilimsel Araştırma projelerine (BAP) kesinlikle puan verilmeyecektir, doğru mudur hocam?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
22 Eylül 2018 Cumartesi, 09:47
#340

Doğrudur hocam.

toprak
Yanıtla
20 Eylül 2018 Perşembe, 12:11
#341

hüseyin bey burada yaptığım daha önceki hesaplamada alan endeksli bir makalede 6 puan çıkıyordu. Şimdi ise 7.5. bunun sebebini sorabilir miyim?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
22 Eylül 2018 Cumartesi, 09:49
#342

Hep 6 veriyordu, hala 6 veriyor. Yanlışlıkla başka bir faaliyet türünü seçmiş olabiilir misiniz?

Tahsin
Yanıtla
20 Eylül 2018 Perşembe, 18:38
#343

Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Hocam "tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı" için ilgili yönetmelikte "k x 15" yazıyor. Bu, yanılmıyorsam, bir bölümün tek başına yazılması durumunda 15 puan demek oluyor. Ama ben ilgili işlemi yaptığımda 4.5 puan alıyorum. Ben mi yanlış yapıyorum, yoksa bilmediğim başka bir durum mu var?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
22 Eylül 2018 Cumartesi, 09:50
#344

Sayfanın başında hesaplamanın nasıl yapıldığını özetlemeye çalışmıştım hocam: Puanlar ve Oranlar Hakkında

Adnan Berber
Yanıtla
21 Eylül 2018 Cuma, 10:55
#345

Hiçbir sorum yok. Eskiler marifet iltifata tabidir derlerdi. Böyle bir hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizleri büyük zahmetten kurtardınız. Bu işler sıkıcı ve zaman alıcı idi sayenizde çok kolaylaştı tekrar teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
22 Eylül 2018 Cumartesi, 09:50
#346

İşinize yaramasına seviniyorum hocam, teşekkürler.

 
 
Sayfa 70 sorgu ile 0.153 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy