Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (191)

ali
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 12:59
#155

Üniversite BAP projeleri kapsam dışı mı kaldı hocam anlayamadım. Yeni hesaplama otomasyon sistemi içinde ayrıca teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:08
#156

BAP kapsam dışı.

Bora
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 15:52
#157

Hüseyin Hocam elinize sağlık,
editörlük ve editor kurulu üyeliklerine ilişkin puanlarda sadece  adet olarak seçilme imkanı verilmiş. Ancak burada bir muamma var sanırım. Yönetmelikten de tam anlaşılmıyor. Yönetmelikte " sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır" denmiş.
Örneğin farklı dergilerde editör kurulunda yer alan bir kimse yer aldığı sayısı kadar mı girmeli? Tabi bu açıdan baktığımızda birçok dergide editörlüğü bulunan kişiler 30 puanı çok rahat alabilirler. Bu nedenle hepsine ayrı ayrı verileceği kanaatinde değilim.
Saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:09
#158

Farklı dergilerdeki editörlüklerin hepsi için bir tek sabit puan alınması kastedilmemiş bence. Yönetmelikte o kısım çok açık değil gibi.

umut
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 15:57
#159

hocam merhabalar, 5 yabancı kriteri ile sempozyumda tebliğ sunan katılımcılar mı, yoksa ayrıca konuşmacılar mı kastediliyor acaba?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:09
#160

Konuşmacılar kastediliyor hocam.

Funda
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:42
#161

Hocam her bir faaliyetin yanına puanını eskisi gibi yazabilmeniz mümkün mü?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:10
#162

Bu biraz zor, çünkü çoğu değişti, bir kısmı kaldırıldı, yenileri eklendi. Ama eski hesaplama aracını hala kullanabilirsiniz.

Şebnem
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:52
#163

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan Bu örneği vermişsiniz; 30 ile neden çarpıyorsunuz. Metinde kxpx60 var; katkılarınız için teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:11
#164

Bkz: Puanlar ve Oranlar Hakkında

Serkan
Yanıtla
09 Temmuz 2018 Pazartesi, 19:45
#165

Elinize sağlık. Atıflar için 4 puan denilmiş ama burda her atıf için 1,2 puan hesaplıyor. Bir yanlışlık mı var acaba.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:11
#166

Bkz: Puanlar ve Oranlar Hakkında

Ali
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 04:02
#167

Merhaba Huseyin Hocam, Oncelikle emeginize saglik, bizler icin cok buyuk kolaylik oluyor. Benim sorum: bazi alanlarda UAK temel alan olarak SCI-E disinda diger uluslararasi hakemli dergiler ve ulakbim tarafindan taranan ulusal hakemli dergiler ifadesi geciyor ve ozel indeks siralamasi yapmiyor. Bu durumda diger uluslararasi hakemli dergiler ve ulakbim tarafindan taranan ulusal hakemli dergiler Alan indeksleri kapsamindaki dergilere girmis mi oluyor? yani bu bolum uzerinden mi puanlama yapilamasi gerekir? Tesekkurler. Daha net bir ornekle aciklamak gerekirse; ornegin, ulakbim tarafindan taranan bir dergi ayni zamanda UAK kapsamina da girmis mi oluyor?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:21
#168

Ulusal dergiler için TR dizin şartı var. Ama alan indeksleri kapsamında bir derginin TR dizinde olup olmadığına, ulusal/uluslararası olup olmadığına bakılması gerekmiyor.

E ER
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 13:06
#169

Ders Kitabı akademik teşvik kapsamından çıkarıldı mı?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:26
#170

Yeni yönetmelikte ders kitabı hiç geçmiyor. Özgün bilimsel kitap kategorisinde puanlamaya dahil edilmez sanırım.

rumeysa
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 13:31
#171

Merhaba hocam,
Tebliğlerde a2 alanı için kx15 diyor. Benim iki bildirim tek isimli olduğu halde bana 6 puan veriyor. Hesaplamayı açıklayabilir misiniz. Bu hesaplamaya göre 3 makale, 1 kitap bölümü, 2 bildiri ve 2 atıfla ben 30 puanın altında kalıyorum.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:26
#172

Bkz: Puanlar ve Oranlar Hakkında

Ayşe
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 14:55
#173

Hocam birde önceden diğer uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerden yapılan atıflar 0,9 felandı, şimdi 3 puan geliyor 1 tanesinden doğrumu doktor öğretim üyesi için. Saygılar

Ayşe
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 15:00
#174

Tamam hocam 0.3 müş scı lı ise 1,2 imiş az değilmi hocam 0,3. Mesela 1,2*1,5 önceki gibi 1,8 yapıyordu. Fakat 0,3*1,5 0,9 yapmıyor. Atıf katsayıları mı değişti hocam?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 22:27
#175

Puanlama özetle şöyle yapılıyor hocam: Puanlar ve Oranlar Hakkında

selma
Yanıtla
10 Temmuz 2018 Salı, 18:21
#176

Hocam sobiad da taranan dergiler ulakbim tr dizine girmiyor değil mi?

Bora
Yanıtla
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:29
#177

Hüseyin Hocam,
Doçentlik puan hesaplama aracınızı dört gözle bekliyoruz. =)
Saygılarımla,

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 19:49
#178

Bir fırsatta yapacağım hocam, ne zamandır aklımda.

Ahmet
Yanıtla
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 22:14
#179

Hüseyin Hocam öncelikle teşekkürler. Ben şunu merak ediyorum, daha önce TUBİTAK doktora sonrası araştırma programı kapsamında yürütülen çalışmalar proje faaliyet alanında değerlendirilebiliyordu? Ama şimdi sadece yurtdışı araştırma kapsamında, programın ay olarak süresine bağlı olarak puanlama yapılıyor. Doğru mudur acaba?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 19:49
#180

Aynen doğru hocam.

Ebru
Yanıtla
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 22:55
#181

Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

Her üniversitenin kendi senato üyelerimi belirleyecek tanınmış uluslararası yayınevi olup olmadığını? Ve den sonraki cümleyi açıklayabilir misiniz? Yani baş kısımları yayın evi sağlasada üniversite senato üyelerinin tanınmış uluslararası yayınevi değildir diye seçme ihtimali var mı acaba? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim...

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 19:52
#182

Karar üniversitelerin senatolarına bırakılmış hocam, onlar belirleyecek.

baris
Yanıtla
12 Temmuz 2018 Perşembe, 14:23
#183

Toplam teşvik puanın 30'u geçmesi gerekir diye bir madde yok yönetmelikte. dolayısıyla her türlü puan ile (30'un altında olsa dahi) akademik teşvik alınacak demek bu.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 19:53
#184

Var hocam, madde 10-3'te

serdar
Yanıtla
12 Temmuz 2018 Perşembe, 16:53
#185

Merhabalar,
uluslararası kongre kriterleriyle ilgili bir soruya 5 davetli konuşmacı şartı cevabı vermişsiniz..bu konuda muğlaklık olmasına rağmen ağırlıklı görüş en az 5 sunumlu yabancı katılım sağlamış olmak şeklinde...(en azından kongre düzenleyicilerinin yaptığı bilgilendirmeler bu şekilde)...sizin bu konudaki bilginiz teyit edilmiş bilgi mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 20:18
#186

Yönetmelikteki hiçbir madde üzerinde kişisel yorum yapmamaya dikkat etmeye çalışıyorum hocam ama 5 yabancı katılımcının bir kongreye uluslararası nitelik kazandırması mantıklı değil. Zaten bu durumda kongrenin uluslararası olup olmadığını, katılımcılar bildirilerini göndermeden önce belirlenmek mümkün olmazdı. Yine de teyitli bir bilgi değil bu.

Talat
Yanıtla
12 Temmuz 2018 Perşembe, 17:35
#187

Hocam merhaba, öncelikle emeğinize sağlık. Benim sorum aslında aşağıda sorulmuş ama doğru anlaşıldığından emin olmak için tekrar sormak zorunda hissettim. Eski yönetmeliğin 2. maddesi A bendinde x30 derken, yeni yönetmelikte böyle birşey yok. Bu yüzden modülünüzde neden 30 ile çarpıldığını anlamadım. Selamlar.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 20:20
#188

30 değeri, faaliyet türünün puanı. Bu değer, faaliyet tablosunda ilk sütunda parantez içinde yazılı ve faaliyet türlerine göre değişken.

Elif
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 10:52
#189

Sayın Hocam, bu yeni kurallar bu yılın sonundaki puan hesaplamarında mı geçerli olacak?
2019 yılından itibaren geçerli olması daha mantıklı değil mi? Bu konu ile ilgili kesin bir bilgi var mı?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 20:22
#190

Yönetmelik şu an yürürlükte hocam. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak ilk değerlendirme (gelecek Ocak ayında) bu yönetmeliğe uygun olarak yapılacak.

Abdullah
Yanıtla
13 Temmuz 2018 Cuma, 15:36
#191

Akademik Teşvik işi en baştan beri prof lara tam anlamıyla yarıyordu. Şimdi proflardan başka kimseye yaramıyor. Yeni sistem çok harika olmuş !!!. Tahminen sağlam bir prof kurulu bunu oluşturdu..!!! Çekin yukarıdan merdiveni bakalım nere kadar gidecek.. En sonunda kaldıracaklar gibi görünüyor.
*Sayın Hüseyin Atasoy: Site başarılı..elinize sağlık

 
 
Sayfa 73 sorgu ile 0.007 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy