Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Güncelleme (25 Temmuz 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (278)

sozta
Yanıtla
27 Temmuz 2018 Cuma, 13:17
#244

Hüseyin bey  yayın kısmı girilirken önceden kaçıncı sırada olduğumuzu yazıyorduk. Şu an sadece kaç tane diye giriliyor. Yönetmelikte Kişinin yayın içindeki sırasına göre teşvik değişiyor. O kısım unutulmuş mu acaba? Örneğin SSCI kapsamında 1 makale gireceğim ilk isim olmamla 5. isim olmam arasında fark var, ama sisteminiz buna izin vermiyor. Bir başka sorun da SSCI 2 makale gireceğim diyelim. 1.sinde ilk isim 2. sinde 3. isimim. Yine sisteminiz bunu sağlamıyor. Düzeltilmesi mümkün mü acaba?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
29 Temmuz 2018 Pazar, 22:39
#245

Kaçıncı olduğunuz önemli değil hocam. Kişi sayısı önemli.

Şener AKINCI
Yanıtla
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 12:48
#246

Uluslararası ya da indekse giren dergilerdeki makale değerlendirme faaliyeti neden kaldırılmış? Puana değer bulunmuyor mu? Bu kadar zahmetli ve tamamen özveri ile yapılan bu işlemler için puan verilmesi işlemine devam edilmeli idi...

Hakan
Yanıtla
01 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:55
#247

Hocam bende yüksek lisans öğrencisiyim araştırma görevliliği için sınavlara hazırlanıyorum ve danışman hocamla beraber yayımlayacamız makaleler var benim sorum bu makalelerin başvuru sırasında puan getirisi var mıdır?
Yardımcı olabilir misiniz, şimdiden teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 22:58
#248

Teşvik bavurularının yapıldığı tarihteki kadro unvanı dikkate alındığı için bu yıl yapacağınız her çalışma, teşvik başvurusu döneminde arş. gör. olmanız durumunda değerlendirmeye alınır.

Mehmet ÇINAR
Yanıtla
02 Ağustos 2018 Perşembe, 15:27
#249

Hüseyin hocam Tebliğ kısmında şart olarak 5 farklı ülkeden konuşmacı katılımı sağlanması gerekir diye bir şart var. 5 farklı ülkeden konuşmacı keynote speaker için mi yoksa bildirisi olup ta sunum yapabilecek 5 farklı ülkeden kişi mi kastediliyor? Ya da iki şarttan birinin sağlanması yeterli mi?Bu konuyu açıklarsanız sevinirim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:00
#250

O konu tartışmalı ama davetli konuşmacılar kastedilmiş yüksek ihtimalle.

Gülnihal
Yanıtla
03 Ağustos 2018 Cuma, 13:01
#251

Hocam emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. SCI makalelerin 3 grupta toplandığı Ulakbim dergi puanlarını nereden görebiliyoruz? Yardımcı olur musunuz?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:01
#252

Şu sayfada dergi puanları var ama teşvik için bu puanlar mı geçerli olacak bilmiyorum.

Leyla
Yanıtla
03 Ağustos 2018 Cuma, 20:39
#253

Hocam, emeğiniz ve ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. ULAKBİM dergilerinde de 5 yıl zorunluluğu var mıdır. Bir de, yeni sisteme göre 2014 yılında ilk kez yayın yapan bir dergi (son sayısı Ağustos 2018) beş yıllık olmuş oluyor mu?
Tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim...

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:06
#254

5 yıl şartı uluslararası dergi tanımında geçiyor. Ulakbimdeki dergiler için bu şart aranmayacak gibi görünüyor. Diğer sorunuz için; muhtemelen ilk sayının çıkış tarihi ile teşvik başvurusunun yapıldığı tarih arasında geçen süre değerlendirilecek.

serap gürce
Yanıtla
04 Ağustos 2018 Cumartesi, 17:32
#255

Hocam merhabalar, alanda yazılmış özgün, ingilizce dilinde bir araştırma makalesinin Türkçe'ye çevirisi puan veriyor mu? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:07
#256

Yönetmelikte çevirilerle ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor.

Behiç Alp Aytekin
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:38
#257

Sayın Hocam, emekleriniz için öncelikle çok teşekkürler. Sayenizde akademik teşvik puanlarımızı rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Hatta benim gibi Sosyal Bilimci olup, rakamlar ve oranlarla aranız pek yoksa, kurmuş olduğunuz hesap sistemi çok daha kıymetli oluyor. :) Benzeri bir yaklaşım ile yeni doçentlik kriterlerine göre, yayınlarımızı girip, doçentlik puanı hesaplayabileceğimiz bir proje aklınızda var mı? bunu danışmak istedim. Çok teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
05 Ağustos 2018 Pazar, 23:15
#258

Hocam soran herkese yapacağım diyorum ama bir türlü fırsat olmadı.

Mehmet coşkun
Yanıtla
07 Ağustos 2018 Salı, 15:58
#259

Yeni uygulamayı yeni gördüm ve resmen bi hayal kırıklığı.. Bi araştırma görevlisi olarak şimdilik 4 SCI yayınım var ama puan 11 küsür. Böyle bi araştırmacının teşvik alması için yaklaşık 8 yayın yapması lazım ki bizim gibi araştıemacıalr için çok yüksek bi sayı. Hocaların öğrencisinin yaptığı yayının sonuna koyduğu isimle benim yaptığım çalışma bir tutulmuş. Elbette hocalarda yılların birikimi var ama eski sistem daha iyidi. Onların birikimini ücret hesaplarken yaptığı katsayı ile dengeliyordu. Şimdi bi ar-gör ün katsayısını kaldırmışlar. İyi olmamış açıkçası.
Ayrıca konferansları da ekledim yine tutmuyor. Bugün bi konferansın bana maliyeti 1000 tl'yi geçiyor. Bu nedir ? Nasıl bi teşviktir anlamadım? İnşallah bu yanlıştan dönerler ..

aysun
Yanıtla
08 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:41
#260

Merhaba,
Uluslararası kongrede düzenleme kurulunda yer almak puanlandırılıyor mu? Yönetmelik değişmeden önce puan alınıyordu. Değişiklikle bu da mı değişti acaba?

Sevim
Yanıtla
08 Ağustos 2018 Çarşamba, 20:14
#261

Hocam muhteşem olmuş, elinize sağlık. 15 puan yayın 15 puan tebliğ' den alsam 30 puan ile akademik teşvik minumum şartlarını sağlamış oluyor muyum?

etetik
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 04:49
#262

Merhaba hocam, güzel bir sistem olmuş, elinize sağlık.
Yayın bölümünde "Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi" kısmı ne anlama geliyor, yani makalenin bu kısma dahil olduğunu nasıl anlıyoruz.

Yunus Hoca
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 14:03
#263

Sayın hocam,
Yeni sistemde birden fazla kişi tarafından yürütülen dergi editörlüklerinde, puanının editörler arasında ne şekilde paylaşılacağı ile ilgili bir hüküm var mıdır?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 21:54
#264

Editörler aynı puanı alıyor.

Ümit
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 22:11
#265

Sayın Hocam öncelikli olarak emeğinize sağlık. Ben değer girişi sonrası hesaplama olarak sadece puan hesabı yapıyor. Teşvik miktarı 0 olarak kalıyor. Teşekkür eder başarılar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 21:55
#266

30 puanın altında kalındığında teşvik verilmiyor.

Aysen
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 22:30
#267

Yeni yonetmelik tabloda Tasarım bölümü oranı sadece "15" yazıyor. Sizin hesaplamizda 1 tasarim 2.25 puan olarak goruluyor. Bu %15 mi demek oluyor? tasarim hesaplamasini aciklar misiniz. genel tablo ve oranlar aciklamanizdan anlasilmiyor

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
09 Ağustos 2018 Perşembe, 21:57
#268

Evet hocam o %15 demek oluyor.
15 x 15 / 100 = 2.25
İlk 15; tasarım faaliyet türünün puanı
kinci 15; sağdaki sütunda yazan oran (%)

kuts
Yanıtla
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:56
#269

Merhaba,
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale puanı ne kadar? ya da puanı var mı?
eski sistemde SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale puanı 40 iken ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale puanı 35 idi şimdi bu dergi ismi yer almıyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:53
#270

Yeni yönetmelikte ESCI hiç geçmiyor. Alan endekslerine girer muhtemelen.

burak
Yanıtla
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 19:10
#271

Öncelikle emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma hazırlamışsınız.
Acaba benzer bir hesaplama robotunu doçentlik içinde hazırlama şansınız olur mu ?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:54
#272

Teşekkürler. Zaman bulabilirsem ilk fırsatta hazırlayacağım.

Cafer
Yanıtla
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 23:53
#273

Sayın Hocam Öncelikle Elinize emeğinize sağlık diyorum. Ancak  Hesaplamada atıflar bölümünde bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Zira, Linkini vermiş olduğunuz resmi gazetenin ilgili dosyasında (Güncellenmiş Akademik Teşvik Yönetmeliği), 7. Maddenin 8. Fıkrasında Atıflar anlatılırken "Atıfların değerlendirilmesinde Kişi sayısı dikkate alınmaz" ibaresi yer almaktadır. Ayrıca, Yine Aynı belgenin 8. maddesinin 4. Fıkrasında isim sayısı ile alınan puan arasındaki "k" katsayısının nasıl hesaplanacağı detaylı olarak anlatılmış ve bahsi geçen bölümlerde Yayın (Makale Derleme, Kitap ve Kitap bölümü) , Tebliğ ve Patent ibareleri geçerken  atıflardan hiç söz edilmemiştir. Bunlara ek olarak, Her bölüm için oluşturulan puanlama tablosunda, İsim sayısına göre bölünen puanların hepsinde "k" katsayısı kullanılmışken Atıflarda Kullanılmamıştır.
Sonuç Olarak, Yönetmelikten açıkça anlaşılacağı üzere, Atıflarda Puanlar Kişi sayısına bölünmemektedir. Ancak sizin tarafınızdan Oluşturulan Hesaplama robotunda Atıflar Sanki kişi sayısına bölünerek hesaplanmakta ve Puanlar otomatik olarak düşmektedir. Örneğin Benim 10 SCI indeksli makale atıfıma, yönetmeliğe göre, programın 40 Puan vermesi gerekirken, hesaplamada 12 puan vermiştir. Bunda bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Herhangi bir kafa karışıklığına sebep olmamak adına bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Şimdiden İlgi ve alakanız için Teşekkürlerimi Sunuyorum Sayın Hocam. Çalışmalarınızda Kolaylıklar Diliyorum.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:42
#274

Merhaba hocam, detaylı açıklamanız için teşekkürler. Buradaki hesaplama aracına bir atıf girdiğinizde size sadece atıf sayısı soruluyor. Kişi sayısı girilmesi istenmiyor ve dolayısıyla zaten puanın kişi sayısına bölünmesi mümkün değil.
10 SCI atıf için puan hesabı şöyle: 10 x 30 x 4 / 100  (10: atıf sayısı, 30: faaliyet türü puanı, 4/100: %4 oran)
10 atıfın 40 puan etmesi önceki yönetmelikte bile mümkün değildi. Puanlar bazı faaliyet türlerinde çok düştüğü için hesaplanan puan beklediğinizin çok altında olabilir.

Ahmet
Yanıtla
14 Ağustos 2018 Salı, 17:37
#275

Öncelikle böyle bir web sayfası hazırladığınız için teşekkür ederim.
Sanırım hesaplama tablosu üzerindeki % işaretini yanlış değerlendiriyorsunuz. Yüzdelik alırsanız eğer
Yılın doktora tezi ödülü almış birisinin alacağı puan sadece 100/100=1 puana denk gelmektedir. Ve bu alandan 20 puan gibi bir puanın alınabilmesi için bir akademisyenin 20 adet doktara tezi üretmesi gerekir. Hesaplamalar tabloda verilen biçimde, hiç bir yüzdelik hesaplama yapılmadan değerlendirileceğini düşünüyorum.  Ancak elde edilen puan akademik teşvik ücretleri hesaplanırken toplam puanın 100'e bölünmesiyle hesaba katılacaktır.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:48
#276

Eğer bir faaliyet türünün oranına 100 yazılmışsa bu, puanın 100e bölüneceği değil, tamamının alınacağı (%100'ünün) anlamına gelir. Ödül faaliyet türünde oranı 100 olan tek kişinin aldığı bir ödül 1 değil 20 puan getirmiş olur.

yelda emek
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:51
#277

guzel bir uygulama tesekkurler . cep telefonuna indirilebilir halini yayinlayabilirmisiniz lutfen

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:49
#278

İlk fırsatta yayınlayacağım...

 
 
Sayfa 71 sorgu ile 0.013 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy