Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Haziran 2018'de eskisinin yerine yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun versiyonu.

Güncelleme (25 Temmuz 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Daha önce yürürlükte olan akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 27 Haziran 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve hesaplamanın tümüyle değiştirildiği yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yürürlüğe girmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180627-6.pdf

Bir önceki yönetmelik ile yenisi arasında çok fazla fark olduğundan, eski hesaplama aracını da yayında bırakıp yenisini yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar hazırladım. Android uygulamasını da ilk fırsatta güncelleyeceğim...

Yapılan değişiklikler arasında, en belirgin olanlarını özetlemek gerekirse:

Aşağıdaki formu kullanarak alışık olduğunuz şekilde akademik teşvik puan ve tutarını hesaplamaya devam edebilirsiniz.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yeni yönetmelikteki hesaplama öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Eğer bir hata ya da gözden kaçan birşey olduğunu düşünürseniz yine yorum formunu kullanarak hatayı iletebilirsiniz.

Önceki yönetmeliğe uygun olan sürüme ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Puanlar ve Oranlar Hakkında

Önceki yönetmeliklerde de aynı mantıkla hesap yapılıyor olmasına rağmen, puanlar bazı faaliyet türlerinde öncekilere kıyasla çok daha düşük çıkmakta. Bu nedenle yorumlara puanlamanın yanlış yapılıp yapılmadığı ile ilgili çok sayıda soru yazıldı.

Öncelikle faaliyet türü puanları yönetmelikteki tabloda sağdaki 4 sütunda yazılmış olan değerler değil. O değerler, yüzdelik oranları ifade etmekte. Dolayısıyla örneğin rx80 demek, rx80/100 demek. Faaliyet puanları en soldaki sütunda, faaliyet türlerinin isimlerinin yanına parantez içerisinde yazılı. Yönetmelik gereği aslında o puanların hangi oranlarda verileceğini belirlemek için hesaplama yapmış oluyoruz...

Örnek: A1 alanında k=0.8 (iki kişi) ve p=0.4 (dergi puanı<25) iken bir SCI araştırma makalesi:
30 x 0.8 x 0.4 x 60 / 100 = 5.76 puan

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınızı seçiniz:
Alanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi puanı:
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, haziran 2018, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (437)

Okyay
Yanıtla
17 Ekim 2018 Çarşamba, 13:35
#403

Atıf puanlamasında" başvuru sahibinin sadece Devlet yükseköğretim kurullarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir." cümlesi sizin atıf hesaplama ile çelişmiyor mu?
Yada ben mi yanlış algılıyorum.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
18 Ekim 2018 Perşembe, 23:05
#404

Sadece yönetmelik kapsamında olan faaliyetlere gelen atıflar değerlendirilecek ama bu ifadenin hesaplama ile çelişen bir tarafı yok. Atıfları kullanıcı kendi giriyor, yönetmelikte bahsi geçmemiş bir faaliyet türü için atıf girerse hesaplama aracının yapacağı tek şey, girilen atıf için de bir puan değeri hesaplamak.

Muallim
Yanıtla
22 Ekim 2018 Pazartesi, 13:51
#405

Öncelikle elinize sağlık. Benim sorum şu: Bildiri tam metinlerinin kitap halinde yayınlanması kimi zaman sempozyumun yapıldığı yıldan sonraya sarkıyor. Bu durumda sempozyuma katılım yılı için akademik teşvik puanına katkısı olmuyor. Yanılıyor muyum?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:51
#406

Sanırım öyle hocam. Ama buna da komisyon karar verecek bence. Böyle bir durumda bu sene değerlendirilmezse bir sonraki sene komisyon sempozyumun iki yıl önce yapılmış olmasını gerekçe gösterip yine değerlendirmeyebilir.

Akademisyen
Yanıtla
22 Ekim 2018 Pazartesi, 19:47
#407

Hocam merhabalar, Uluslar arası yayınevi tarafından Türkçeye tercüme edilen kitap akademik teşvikte hesaplanıyor mu? Başlıklarda tam olarak göremedim

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:52
#408

Yeni yönetmelikte tercümeden hiç bahsedilmemiş.

Mr.HAK
Yanıtla
22 Ekim 2018 Pazartesi, 22:10
#409

Sn Hocam, aşağıda aynı soru sorulmuş ancak cevap göremedim, hocam 2014 de faaliyete başlayan bir dergi 2018 sonu itibariyle 5 yıl dolmuş oluyor. Doğru mu bu konuda kısa bir cevap verebilirmisiniz. Tşkler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:55
#410

Gözümden kaçmış olabilir hocam.
Bu da komisyonlara kalacak gibi. Ama benim anladığım şu; başvurunun yapıldığı tarih ile derginin ilk yayınını yaptığı tarih arasında 5 yıl fark olmalı.

seher
Yanıtla
23 Ekim 2018 Salı, 15:52
#411

Sempozyumda konuşmacı olarak katılmanızda herhangi bir kategoriye girmiyor sanırım.

ömer
Yanıtla
23 Ekim 2018 Salı, 16:20
#412

Hocam iki tane uluslararası kongrede sözlü sunum yaptım, ikisinde de tek isim. kaç puan olur teşvik alırmıyım?

ayşe
Yanıtla
24 Ekim 2018 Çarşamba, 17:42
#413

yeni teşvik yönetmeliğinin ilan edildiği tarihten  önce sunulan sözlü ama özet bildiriler kabul edilme şansı olabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 10:13
#414

Sanmıyorum.

yahya
Yanıtla
26 Ekim 2018 Cuma, 09:41
#415

Corrigendum mektupları (benim tarafımdan yazılmış ) SCI kısa makale kapsamına giriyor mu?

akademisyen
Yanıtla
26 Ekim 2018 Cuma, 20:26
#416

Akademik teşvik yönetmeliğinde sözlü tam metin bildiri için, kx15 yazıyor. 2 kişi ile yapıldığı düşünülürse 15x0,8= 12 puan olması gerekmez mi ? Hesaplama moturunda ise 1,35 gibi bir puan çıkıyor.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 10:21
#417

Bkz: Puanlar ve Oranlar Hakkında

Karaca
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 00:15
#418

Merhabalar, doktora tezimi kitap haline getirdim, bu özgün kitap olarak değerlendirilir mi?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:58
#419

Önceki yönetmelikte "tez çalışmaları hariç" diye bir ifade geçiyordu, yenisinde öyle bir ifade yok. "Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından" yayınlanmışsa muhtemelen değerlendirilir.

akademisyen
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 13:07
#420

5 kişi ile 8 tane SCI makale bile 28,8 puanda kalıyor. O kadar SCI yayınım olsa zaten direkt doçent olurum.

Mustafa Sami
Yanıtla
27 Ekim 2018 Cumartesi, 22:41
#421

Sayın hocam, öncelikle emeğinize sağlık. Büyük bir boşluğu giderdiniz :) İki sorum var: 1- Çoğu kongre, sempozyum tam metinlerini hakemlik sürecinden geçirerek kitap bölümü olarak yayımlanıyor. Ancak böyle bir durumda sunulan bildiri ayrıca bir tam metin bildiri kitabında yayımlanmaz. Bu halde tebliğden ayrıca puan alınamayacak mı? 2- Dergi/kitap hakemliğine artık puan verilmiyor, doğru mu anladım? Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:36
#422

Aynı faaliyetin iki ayrı türde puanlanabileceğini sanmıyorum.
Doğrudur hocam; hakemliklere artık puan verilmiyor.

Yusuf
Yanıtla
30 Ekim 2018 Salı, 12:44
#423

Bu yeni uygulama teşvik değil köstek olmuş. Bu şartlarda akademide yeni çalışkan bir öğretim elemanın dahi teşvik alması mümkün değil. Geçtiğimiz senelerde rahatlıkla 30 sınırına aşabilirken, 2 SCI yayınım ve konferanslarla dahi sınırı geçemiyoruz. Yazık, bütçe açık veriyor diye musluğu en başta akademiden mi kısıyoruz?..

Hilmi Yazıcı
Yanıtla
30 Ekim 2018 Salı, 21:11
#424

Hocam merhaba,
Önceki yıllarda kitap ve makale başlıkları ayrı değerlendiriliyordu sanıyorum. Bu yönetmelikle birlikte bir değişiklik oldu mu? Yani hesaplama robotunda görüldüğü gibi iki başlık da "Yayın" kategorisi altında mı birleşecek?
Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:40
#425

Yayın, bir üst faaliyet türü. Ama her iki faaliyet de ayrı puanlanıyor hocam.

oktay
Yanıtla
01 Kasım 2018 Perşembe, 12:50
#426

Sayın Yetkili,
Ulusal yayınevlerinde yayımlanan kitaplarda editörlük seçeneği hesaplama modülünüzde bulunmuyor. Bu seçenek de eklenebilir mi acaba?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:43
#427

Yönetmelikte geçmeyen bir faaliyet türüne puan verilmiyor.

alper
Yanıtla
04 Kasım 2018 Pazar, 15:23
#428

Hocam merhaba. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi ile Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi arasındaki farkı net olarak açıklar mısınız rica etsem? Saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:45
#429

Diğer uluslararası hakemli dergilerden kasıt; alan endeksleri kapsamında olmayan ama belirtilen diğer kriterleri sağlayan (5 yıl şartı gibi, başka şart var mıydı hatırlamıyorum) dergiler

ersin
Yanıtla
04 Kasım 2018 Pazar, 15:34
#430

Sn Editor,
Yurtdışı tezlerde yapılan atıflar hangi katagoride değerlendirilecek.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:46
#431

Yönetmelikte geçmediği için değerlendirilmeyecek.

Coşkun
Yanıtla
05 Kasım 2018 Pazartesi, 13:29
#432

Merhabalar
Uluslararası alan endekslerinde taranan ama ULAKBİM TR Dizinde taranmayan ulusal hakemli dergide yayınlanan makale hangi kapsamda değerlenlendirilir.?  Örneğin tabloda yer alan"Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi"kapsamında değerlendirilebilir mi? Coskun

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:47
#433

Alan endeksleri meselesi tam netleşmiş değil galiba hocam. O yüzden emin değilim ben de.

Mim
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 14:23
#434

Merhaba Hocam,
Öncelikle elinize, emeğinize sağlık. Yayımlanmış bir bildiri kitabında yer alan atıflar hangi kategoride değerlendirilecek.
Bilimsel kitapta atıf mı? Eğer öyleyse aynı sempozyumda mesela 10 ayrı bildiride atıfımız var her biri için ayrı hesaplama mı olacak?
Makale de atıf mı? Eğer öyleyse hangi tür makale olarak kabul edilecek?
Yoksa bildirilerde yapılan atıfın kıymeti yok mu? :)
Teşekkürler..

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:55
#435

Bildiri kitabının özgün bilimsel kitap olarak değerlendirilebileceğini sanmıyorum hocam.
Ama eğer değerlendirilecek olsaydı, tabi ki kaç tane bildiriden atıf gelmişse hepsi ayrı ayrı değerlendirilecekti.

Bmt
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 16:28
#436

İyi günler,
Ben bir şey öğrenmek istiyorum,başkasının doktora tezinde benim tezime atıf yapılmış, bu da atıf sayılıyor mu acaba? Teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
06 Kasım 2018 Salı, 23:56
#437

Tezden gelen atıflar değerlendirmeye alınmıyor.

 
 
Sayfa 71 sorgu ile 0.307 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy