Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı

Yıl içerisinde yaptığınız akademik faaliyetlere göre akademik teşvik puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Güncelleme (07 Ocak 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Ocak ayı zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Güncelleme (12 Kasım 2017)

Formun yedeklenmesi ve daha sonra sayfaya uğrandığında geri yüklenebilmesi sağlandı. Akademik teşvik hesaplama formuna girişlerinizi yaptıktan sonra 'Formu Yedekle' butonu ile yedekleyip daha sonra aynı formu geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme tarayıcı bazlı olarak yapılmakta olduğundan tarayıcı geçmişi temizlendiğinde tutulan yedek de silinecektir. Aynı özellik Android uygulamasına da eklenmiştir.


İlgili bağlantı: Yardımcı Doçent Ünvanı Anketi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Değişti!

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.

Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf

Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017 yılının ikinci yarısı için yapılan zam miktarı ile değişen en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre 15.07.2017 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.

Değerli katkıları için Arş. Gör. Kadir Tohma'ya teşekkürler.

Android Wifi Dosya Yöneticisi
Akademik teşvik hesaplama aracının Android versiyonu da yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır. Uygulamayı indirmek için yukarıdaki barkodu okutabilir veya sayfaya yönlendirilmek için barkoda tıklayabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Ünvanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü Detay Oran
(%)
Ekle/
Çıkar
1) PROJE Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 100  
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80  
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 75  
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 75  
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75  
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 35  
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) 35  
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20  
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı 30  
Yurtiçi 20  
3) YAYIN Bilimsel (Tez hariç) kitap Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 100  
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 60  
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 70  
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40  
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60  
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30  
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 40  
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25  
Kitap tercümesi Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30  
Ansiklopedi konu/madde yazarı Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10  
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6  
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük 30  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük 15  
Özgün/derleme makale SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale 40  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 35  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 30  
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 20  
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 8  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale 6  
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 40  
Karma kayıt 20  
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 20  
Karma kayıt 5  
Hakemlik SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5  
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 3  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik 3  
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik 2  
4) TASARIM Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 30  
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15  
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20  
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 15  
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30  
5) SERGİ Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60  
Ulusal 30  
Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15  
Davetli/yarışmalı ulusal 10  
6) PATENT Alanında uluslararası tescillenmiş patent 100  
Alanında ulusal tescillenmiş patent 60  
7) ATIF Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 8  
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 4  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi 10  
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 5  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100  
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 80  
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 40  
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 30  
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 15  
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 10  
     
Y - Yürütücü
A(1) - Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi
A(2) - Araştırmacı veya danışman öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman veya uzman
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
   
Faaliyet TürüHam Puanınız30 Limitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma, 22:09
Son güncellenme: 12 Kasım 2017 Pazar, 11:38
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik puanı nasıl hesaplanır, akademik teşvik hesaplama programı, akademik teşvik

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (1109)

Münir Şahin
Yanıtla
15 Ocak 2018 Pazartesi, 18:56
#1088

Öncelikle bu pratik programı hazırlayanlara teşekkürler. Benim sorumu baska bir arkadas da sormuş ama cevap verilmemisti, bende ayni soruyu sormak istedim. Bir kongrede sunulan ve özet olarak yayinlanan bildiri, bir dergide de yayınlandığı zaman, hem bildiri hemde yayını teşvik için kullanabilir miyiz? Teşekkürler...

Doçent
Yanıtla
16 Ocak 2018 Salı, 09:32
#1089

program için teşekkürler. 2018 yılı maaş katsayısını kullanarak 100 puan için elimle hesapladığımda ki sonuç ile programın sonucu aynı çıktı program doğru çalışmakta. teşekkürler.

Nihal
Yanıtla
16 Ocak 2018 Salı, 10:47
#1090

uluslararası bir kongrede yayınlanan bir bildiride yayınıma atıf yapılmış. Atıf kaydını oluştururken hangi başlık altında kaydetmeliyim.

seckin
Yanıtla
17 Ocak 2018 Çarşamba, 17:43
#1091

Her sene kullanıyorum. Allah yapanlardan razı olsun. Bayağı işime yarıyor.

galippaksoy
Yanıtla
09 Şubat 2018 Cuma, 15:55
#1092

Merhaba, 2017 yılı akademik teşviğine yetişmeyen ancak basım yılı olarak 2017 görünen makaleler için ne yapabiliriz? Akademik teşviğe ekletme ya da bir sonraki yıl saydırma gibi bir imkanımız varmı?
Teşekkurler.

Emin MISIRLI
Yanıtla
13 Şubat 2018 Salı, 10:04
#1093

YÖK puanıyla birebir aynısını hesapladı.
Emeğinize sağlık.

Arif NESRULLAZADE
Yanıtla
16 Şubat 2018 Cuma, 14:38
#1094

Sayın Yetkili,
16 Subat 2018 tarihinden emekliliğe ayrılmışım. 2017 yılı itibariyle 85.47 faaliyet puanım bulunmaktadır. 2017'de akademik faaliyetlerimden dolayı teşvik ödülleri bu yıl, yani emekli olduğum yıl alabilecekmiyim?
İlginize teşekkür ederim
Saygılarımla

serhat demli
Yanıtla
23 Şubat 2018 Cuma, 22:05
#1095

teşvik aylık mı ödeniyor?

Cihat
Yanıtla
08 Mart 2018 Perşembe, 00:21
#1096

Sürekli kullanıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.

Çağrı
Yanıtla
08 Mart 2018 Perşembe, 11:39
#1097

Süper bir program. Elinize sağlık

Baran
Yanıtla
09 Mart 2018 Cuma, 12:47
#1098

Tebrik ederim. Çok güzel bir program... çok işimize yarıyor.  Çok ama çok teşekkürler...

Özgür
Yanıtla
12 Mart 2018 Pazartesi, 16:49
#1099

yurtdışı çalıştaylarında yapılan workshoplar hangi başlık altında değerlendirilmeli acaba?

alp
Yanıtla
12 Mart 2018 Pazartesi, 20:59
#1100

on numara olmuş.

Murat
Yanıtla
17 Mart 2018 Cumartesi, 22:46
#1101

Merhaba, yeni çıkan yönetmeliğe göre uzman veya okutman kadroları kaldırıldı. Öğr. gör. kadrosuna dönüştürülen öğretim elemanlarının bilimsel yayınları önceki gibi 1 katsayısıyla mı yoksa 2 katsayısıyla mı çarpılacak?

nazim
Yanıtla
17 Nisan 2018 Salı, 22:38
#1102

merhabalar... ben akademik uzman olarak çalışıyordum... çıkan yasa ile birlikte ünvanım Öğr. Gör. olarak değişti... 2018 yılında hesaplanacak olan akademik teşvik puanım için hangi ünvan dikkate alınacak? teşekkürler

ayçiçeği
Yanıtla
19 Nisan 2018 Perşembe, 16:29
#1103

Merhaba, bir kongrede konuşmacı olmak hangi kapsama giriyor?
Performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak mı acaba?

İdil
Yanıtla
22 Nisan 2018 Pazar, 09:05
#1104

Web sitenizi çok faydalı buluyorum, herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Bir önerim olacak. Aynı hesaplama moturunu doçentlik puan hesabı için de yapsanız bence çok faydalı olur.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
24 Nisan 2018 Salı, 20:45
#1105

İlk fırsatta doçentlik için de bir hesaplayıcı hazırlayacağım hocam. Teşekkürler.

mfatih
Yanıtla
25 Nisan 2018 Çarşamba, 10:09
#1106

Tübitaktan alınan yayın teşvik ödülü akademik teşvik te geçerli midir? geçerli ise hangi kalemde değerlendirilir, teşekkürler.

Ayşe
Yanıtla
26 Nisan 2018 Perşembe, 13:50
#1107

Merhabalar,
Bildiğiniz üzere son yönetmelikle okutman, uzman vs kadroları Öğr. Gör. oldu. Teşvik puanı hesaplanırken yeni ünvan mı göz önünde bulundurulacak?ve bununla ilgili bir herhangi düzenleme var mı ve üniversitelere bildirilecek mi?

Teşekkürler, kolaylıklar

Baran TARHAN
Yanıtla
21 Mayıs 2018 Pazartesi, 11:24
#1108

Öncelikle program için teşekkürler. Bir kısmı kontrol edebilir misiniz? Tebliğ kısmında hesaplama yaparken 5. tebliği giriyorum 1x1 ve 1x2 ye de aynı puanı veriyor. diğer sitelerde farklı bir puanalama var. Bir kontrol edebilir misiniz? iyi çalışmalar...

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
21 Mayıs 2018 Pazartesi, 12:47
#1109

Yönetmeliğin yeni hali bu şekilde hesaplanması gerektiğini yazıyor. Önceki yönetmelikte yazar sayısına bölünüyordu. Yenisinde yüzdeler, yazar sayısına göre değil, yazarın sırasına göre değişiyor. 1/1 ile 1/2 aynı puan. İkisinde de teşviği hesaplayan yazar ilk sırada girilmiş oluyor.

 
 
Sayfa 59 sorgu ile 0.005 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2018 Hüseyin Atasoy